Εκτύπωση

Στις 10/7/2014 έγινε βάσει των γνωστών απαιτήσεων του προγράμματος ΕΣΠΑ (‘’Πρακτική άσκηση Φοιτητών Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Κρήτης’’), ο έλεγχος ανά φοιτητή της λίστας πληρωμής. Ο έλεγχος αφορούσε την πληρωμή (αποζημίωση) των μηνών Mαρτίου-Απριλίου 2014 (πρώην υπο αναστολή πληρωμών) και Μαϊου-Ιουνίου 2014 (τρέχουσες πληρωμές) . Η εντολή πληρωμής απεστάλη στο Ηράκλειο για συνέχιση και ολοκλήρωση (καταβολή των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς ) της διαδικασίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ (για ένα ή δύο μήνες κατά περίπτωση) ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ "ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ"

Γ. Λιοδάκης, Καθηγητής Εφαρμογών

Επιστημονικός Υπεύθυνος