Εκδηλώσεις-σεμινάρια του Γραφείου Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Κρήτης (22/11/2012 & 6/12/2012) Εκτύπωση

Α) 22 Νοεμβρίου 2012 (Αίθουσα Σεμιναρίων της ΣΔΟ-διάρκειας δύο ωρών): Γνωστοποίηση του "on line ερωτηματολογίου επαγγελματικής συμβουλευτικής", το οποίο θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους φοιτητές -πτυχιούχους και αφορά σε θέματα επιλογής μεταπτυχιακών σπουδών, επαγγελματικών χώρων, κλπ. που ταιριάζουν στην προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντα τους.

Β) 6 Δεκεμβρίου 2012 (Αμφιθέατρο Συνεδριάσεων της ΣΕΥΠ): Σχετικά με την αναζήτηση της εργασίας στην περίοδο της κρίσης και την ενδυνάμωση των φοιτητών και πτυχιούχων για την αποτελεσματικότερη διεκδίκηση της. Η 2η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε δύο σεμινάρια (πρωϊ και απόγευμα) της ίδιας μέρας. Η διάρκειά του θα είναι πέντε ώρες το καθένα και  ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων - σε καθένα από αυτά- θα ανέρχεται στα 30 άτομα (με ηλεκτρ. αίτηση συμμετοχής και σειρά προτεραιότητας).